För­sko­la i Fruäng­en rivs – och byggs ny

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

En ny per­ma­nent för­sko­la ska byg­gas på El­len Fri­es ga­ta i Fruäng­en. Pla­nen är att upp­fö­ra ett hus i två vå­ning­ar med plats för åt­ta av­del­ning­ar. För­sko­lan ska er­sät­ta da­gens för­sko­la, El­len Fri­es, som i så fall rivs ef­tersom den bli­vit för gam­mal, och den till­fäl­li­ga pa­vil­jong­en som står på plat­sen. Sam­ti­digt vill sta­den prö­va om det går att ut­ö­ka för­sko­le­går­den. Idag hyr man park­mark för att ha till­räck­ligt med yta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.