Som­mar­tips för äld­re

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Det finns sa­ker att gö­ra för dig som är över 65 år. Till ex­em­pel är mö­tes­plat­ser­na på Fruängs­går­den och Tre­kan­ten öpp­na, även Väs­ter­torp­sträf­fen och Fe­nix. Stads­de­len ord­nar ock­så kor­ta­re dags­ut­flyk­ter i när­om­rå­det för dig som har svårt att ta dig ut på egen hand. Upp­läg­get bru­kar va­ra nå­got att äta och en pro­me­nad i om­giv­ning­en. Ti­den är 10-14 och du blir häm­tad och läm­nad vid din port. And­ra plat­ser att ses och fi­ka på är kyr­kans som­mar­kafé­er runt om i stads­dels­de­len. An­mäl in­tres­se för dags­ut­flykt på 08-508 23 587.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.