Kvin­na för­sök­te stop­pa bi­lar på mo­tor­led

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Sön­dag den 17 ju­ni vid lunch­tid kom fle­ra larm om en kvin­na som sprang runt och för­sök­te stop­pa bi­lar på Söd­ra län­ken och Par­ti­hand­larvä­gen. Hon ska även ha hop­pat ut fram­för någ­ra av bi­lar­na. Po­li­sen fick tag i kvin­nan och kör­de hen­ne till en psy­ki­a­trisk mot­tag­ning. Ing­en ska­da­des fy­siskt vid hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.