Drog­på­ver­kad kör­de bil i Åsen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Mån­dag den 18 ju­ni stop­pa­de po­li­sen en kvin­na i Hä­gerstenså­sen som miss­tänk­tes kö­ra om­kring på­ver­kad av dro­ger. Hon togs in till po­lis­sta­tio­nen för vi­da­re ut­red­ning och prov­tag­ning. Bi­len stop­pa­des på Mel­lan­bergs­vä­gen vid 17-ti­den. Hon är nu miss­tänkt för dro­gratt­fyl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.