Tand­lä­ka­re fick in­brott

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

En tand­lä­kar­mot­tag­ning i Aspud­den ut­sat­tes för in­brott nat­ten mot ons­dag den 20 ju­ni. Ett vitt­ne ser hur en per­son kros­sar en ru­ta och strax där­på cyklar per­so­nen där­i­från med nå­got som ser ut som stöld­gods. Po­li­sen spa­na­de i om­rå­det utan re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.