Fak­ta C30

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

Längd: De två vag­nar­na är sam­man­lagt 140 me­ter. Vikt: 116 ton. An­tal dör­rar: 24 pas­sa­ge­rar­dör­rar per full­ängs­tåg mot 21 styc­ken på da­gens C20. An­tal pas­sa­ge­ra­re: 140 sit­tan­de, 490 stå­en­de och fy­ra rull­stols­plat­ser per vagn. Högs­ta has­tig­het: 90 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.