3:a Stockholm | Mä­lar­höj­den Slätt­gårds­vä­gen 105 C

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Välkommen till den­na lju­sa och väl­pla­ne­ra­de lä­gen­het i ge­nom­gå­en­de gott skick med rad­hus­käns­la! Här bor man med re­no­ve­rat kök, fräscht bad­rum med tvätt­ma­skin, ljust var­dags­rum med ut­gång till so­lig ute­plats samt två rym­li­ga sov­rum. Lä­gen­he­ten har ett här­ligt ljus­in­flö­de med föns­ter i tre vä­der­streck, fi­na bur­språk och öpp­na ytor. Gott om för­va­ring med kläd­kam­ma­re samt rymligt käl­lar­för­råd. Attrak­tivt lä­ge i välskött för­e­ning med lum­mi­ga om­giv­ning­ar. Fin och ge­ne­rös gård som till­hör för­e­ning­en och gott om gräsy­tor för lek och spring på fas­tig­he­tens bak­si­da. Fas­tig­he­ten har ett ut­märkt lä­ge med någ­ra mi­nu­ters gång­väg till Mä­la­ren med dess go­da bad­möj­lig­he­ter, T-ba­na samt pro­me­nad­stråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.