1:a Stockholm Jun­ker­ga­tan 20

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Välkommen till Jun­ker­ga­tan 20 och en helt un­der­bar 1a med möj­lig­het att kö­pa loss rå­vind! Gott om be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer så som vac­ker fisk­benspar­kett och stort föns­ter­par­ti som släp­per in rik­ligt med ljus. Go­da för­va­rings­möj­lig­he­ter. Här bor du ett par mi­nu­ter från tun­nel­ba­nan som tar dig in­nan­för tul­lar­na på 10 mi­nu­ter. Sta­bil för­e­ning som äger mar­ken. Varmt väl­kom­na på visning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.