2:a Stockholm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Val­borgs­mäs­so­vä­gen 20 B, 2 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Nå­got ut­ö­ver det van­li­ga! Högst upp - Hiss i hu­set - Bur­språk - Låg av­gift - Ge­nom­gå­en­de - Plats­byggd för­va­ring - Bad­rum med tvätt­del - In­ner­gård - Ge­nom­gå­en­de på­kos­ta­de ma­te­ri­al­val.

Unikt till­fäl­le att för­vär­va den­na ny­pro­du­ce­ra­de och topp­frä­scha tvåa om 63 kvm. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum, bur­språk, myc­ket hög stan­dard och på­kos­ta­de ma­te­ri­al­val.

Ut­gångs­pris 2 995 000 kr Av­gift 3 172:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea Vi­sas Mån 25/6 18.30-19.00 Mäk­la­re Fred­dy Mal­ki 070-105 00 06

63 kvm

Vån

2 av 2 (Hiss)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.