2:a Stockholm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Pingst­vä­gen 33, 2tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

Högt lä­ge! Be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer blan­dat med mo­dern in­red­ning. Smak­fullt to­tal­re­no­ve­rat kök för stort säll­skap. Väl­pla­ne­rat, ge­ne­röst var­dags­rum med plats för rym­lig soff­grupp. My­sigt sov­rum med in­syns­skyd­dat lä­ge & fi­na de­tal­jer. Stil­fullt bad­rum med bad­kar. At­trak­tivt lä­ge nä­ra vat­ten, gröns­ka, ci­ty & go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.