2:a Te­le­fon­plan/Mid­som­mar­kran­sen - 40 kvm Tel­lus­borgs­vä­gen 94, vån 2

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bo & Fynd -

Varmt väl­kom­men till den­na lju­sa bo­stad som är ny­pro­du­ce­rad 2015 och smak­ful­la tvåa med mo­dern öp­pen plan­lös­ning och fransk bal­kong. - Golv­vär­me i bad­rum­met - tvätt­ma­skin & tom­la­re - Disk­ma­skin & in­byggd micro - Mind­re än 500 me­ter till T-ba­na- 15 mi­nu­ter till ci­ty med T-ba­na Pris: 2 495 000kr Av­gift: 2 330kr Ener­gi: 169kWh/kvm/år Byggår: 2014/2015 Vis­ning: 9/7 17:30-18:30, 9/7 11:45-12:30 Mäkla­re: Fa­di Sha­moun Tel: 0708-99 45 61

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.