Snart kan du ta båt till Års­ta Hol­mar

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/Älvsjö -

Snart drar båt­tu­rer­na ut till Års­ta hol­mar igång igen. Den förs­ta au­gusti till sista sep­tem­ber finns en fär­je­för­bin­del­se mel­lan bryg­gan i Tan­to, vid bou­le­ba­nor­na, på Sö­der­si­dan ut till hol­mar­na. Bå­ten kom­mer att gå ons­da­gar och sön­da­gar kloc­kan 9-19, tur och re­tur. Bå­ten från Tan­to av­går var­je halv­tim­me. Sta­den har ord­nat båt ut till hol­mar­na var­je som­mar se­dan 2014. An­led­ning­en till att de star­tar så sent på som­ma­ren är att det är ett rikt få­gel­liv på ön och de mås­te an­pas­sa sig ef­ter fåg­lar­nas häck­nings­ti­der. Bå­ten är gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.