Tax­ikund tog chauf­fö­rens mo­bil­te­le­fon

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

En tax­i­chauf­för ring­de po­li­sen vid 11 i fre­dags för­mid­dag för­ra vec­ka och be­rät­ta­de att en kund just läm­nat bi­len ut­an att be­ta­la. Han ha­de dess­utom snott med sig chauf­fö­rens mo­bil­te­le­fon. Po­li­sen kun­de dock gans­ka snart spå­ra tju­ven till ett ho­tell i Älv­sjö, där de häm­ta­de ho­nom. En an­mä­lan upp­rät­ta­des om miss­tänkt stöld och be­drä­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.