Di­ver­se

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma Bo & Fynd -

Ny­fi­ken...

Hur var de att in­vand­ra till Sve­ri­ge 1965? Vg,som en gå­va att lä­sa på min hem­si­dan: www.cve­tan.se. tel 070668 6521, bul­ka72@ hot­mail.com

Hjälp i hem­met

Jag sät­ter upp hyl­lor m.m. på di­na väg­gar i för­råd, käl­la­re och ga­rage. Mon­te­rar mind­re möb­ler. Sät­ter upp skåp, speg­lar, lam­por, gardinstångs­fäs­ten och drar el­led­ning­ar. Bort­fors­ling av skräp m.m. Bor­rar även i be­tong. Ring Ber­til. Tel. 070-1727134

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.