Dragar­tist be­rät­tar norm­kre­a­ti­va sa­gor

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Den 1 de­cem­ber kloc­kan 13-14 kom­mer dragar­tis­ten Ro­bert Fux be­rät­ta norm­kre­a­ti­va sa­gor för bar­nen på Fruäng­ens bib­li­o­tek.

Ro­bert Fux är dragar­tist och te­a­ter­skå­de­spe­la­re. Barn får of­ta hö­ra ta­las om prin­ses­sor i nöd och mo­di­ga prin­sar som ska kom­ma till de­ras und­sätt­ning, me­nar han. Nu får bar­nen möj­lig­het att mö­ta vå­ra klas­sis­ka sa­gor ut­i­från ett an­norlun­da per­spek­tiv.

Sa­gostun­den på­går en tim­me och pas­sar ål­dern 3-7 år. Det är fri en­tré, men det är be­grän­sat an­tal plat­ser. Det går att bo­ka bil­jett för ditt barn på bib­li­o­te­ket. stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.