4:a Stock­holm | Älv­sjö Gö­ta­lands­vä­gen 241

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Topp­fräsch lä­gen­het be­lä­gen högst upp i hu­set med hiss och dubb­la bal­kong­er i so­ligt lä­ge. Stil­re­na ma­te­ri­al­val. Ge­nom­gå­en­de ek­par­kett, väl­dis­po­ne­rad plan­lös­ning med bra ljusin­släpp från lä­gen­he­tens många och sto­ra föns­ter. Varmt väl­kom­men på vis­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.