Vå­rens kurser på Kul­tur­sko­lan öpp­nar för bok­ning 6 de­cem­ber

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Vill du lä­ra dig nå­got nytt, bli bätt­re på det du re­dan gör el­ler ba­ra ha kul? På Kul­tur­sko­lan kan du väl­ja bland över 70 oli­ka äm­nen och hund­ra­tals kurser in­om mu­sik, teater, dans, cirkus, konst sig över en hel ter­min men ock­så kor­ta­re kurser. Från och med 6 de­cem­ber kan du an­mä­la dig till vå­rens kurser. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.