Stock­holm | Älv­sjö - Lång­bro Sländ­vä­gen 8A

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Myc­ket trev­ligt och triv­samt bo­stads­rättspar­hus från 2008 med ett lugnt & barn­vän­ligt lä­ge i na­tur­skö­na Älv­sjö-Lång­bro. Här er­bjuds ett väl­pla­ne­rat bo­en­de om 125 kvm för­de­lat på tre plan. Sto­ra so­ci­a­la ytor, mo­dernt kök, två badrum och möj­lig­het till he­la fy­ra sov­rum. Dess­utom bra för­va­ring och en bras­ka­min för ökad kom­fort och mys­käns­la. Varmt väl­kom­na!

Ac­cep­te­rat pris 5 995 000 kr Rum 5 rum Av­gift 3 950:-/mån (in­kl VA och p-plats) Byggt 2008 Vi­sas Sön 11/11 13.45-14.30 Mån 12/11 17.30-18.00 Mäkla­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Bo­a­rea

125 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.