3,5:a Stock­holm | Mid­som­mar­kran­sen Svan­damm­svä­gen 40

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Dröm­mer du om ett bo­en­de nä­ra stads­puls, re­stau­rang­er, kom­mu­ni­ka­tio­ner, bu­ti­ker och ser­vice men även nä­ra na­tur, vat­ten och vack­ra pro­me­nad­stråk? Ditt dröm­man­de upp­hör nu. Låt mig pre­sen­te­ra den­na väl­pla­ne­ra­de ga­vel-3,5:a med bal­kong i sö­der­läge och hiss i hu­set. Lä­gen­he­ten är stil­rent in­redd med vit­må­la­de väg­gar, trä­golv och sto­ra föns­ter­par­ti­er.

Ut­gångs­pris 3 495 000 kr Av­gift 4 497:-/mån (vär­me, vat­ten, ka­bel-tv och bred­band in­går) Bo­a­rea 75 kvm Vån 2 av 3 (Hiss) Vi­sas Sön 11/11 12.30-13.00 Mån 12/11 18.45-19.15 Mäkla­re Linus Hå­kans­son 070-710 83 59

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.