Ut­gi­ven 1967 pro­du­cent Nor­man Smith

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det här var Pink Floyds förs­ta ski­va och ett sprud­lan­de vitt­nes­mål om Syd Bar­retts ge­ni­a­li­tet. Han skrev i prin­cip he­la det­ta psy­ke­de­lis­ka mäs­ter­verk själv.

Fri­gjord med hjälp av LSD flög Bar­retts mu­sik fram på en fly­gan­de mat­ta av kos­misk fi­lo­so­fi ( Ast­ro­nomy Do­mi­ne, Chap­ter 24), sur­re­a­lis­tiskt svam­mel ( Ma­til­da Mot­her, Fla­ming) och in­spi­re­ra­de barn­kam­mar­rim ( The Gno­me, Scarecrow, Bi­ke) samt flum­mi­ga och färgspra­kan­de in­stru­men­ta­la lå­tar ( In­ter­stel­lar Over­dri­ve, Pow R Toc H). De öv­ri­ga band­med­lem­mar­na var vil­li­ga och kom­pe­ten­ta me­dre­se­nä­rer.

Ski­van he­lig­för­kla­ra­des ge­nast av en li­ten ska­ra hip­pi­es och ut­gör än i dag brit­tisk psy­ke­de­li­as mu­si­ka­lis­ka Mec­ka. Trå­kigt nog för Syd Bar­rett hand­la­de det om en pe­ri­od av kort blom­ning som följ­des av ett sam­man­brott. Men hans an­de har svä­vat över ban­det än­da se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.