Ut­gi­ven 1974 pro­du­cen­ter John Burns och Ge­ne­sis

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ef­ter Sup­per’s Re­a­dy (den 23 mi­nu­ter långa höjd­punk­ten på Fox­trot från 1972) bör­ja­de Ge­ne­sis fun­de­ra på ett långt styc­ke som skul­le kun­na bä­ra ett helt al­bum. To­ny Banks, Ge­ne­sis key­boar­dist och grun­da­re: ”Man kan kal­la The Lamb Li­es Down On Bro­ad­way för ett kon­cep­tal­bum trots att det be­trak­tas som ett fult ord i dag.”

I gott säll­skap med The Whos Tom­my och Qu­adrop­he­nia, Da­vid Bowies The Ri­se & Fall Of Zig­gy Star­dust & The Spi­ders From Mars, Jet­hro Tulls Thick As A Brick och Pink Floyds The Wall är Ge­ne­sis The Lamb… en av de ski­vor som de­fi­ni­e­rar kon­cep­tal­bu­met som gen­re.

The Lamb… har va­rit en be­ty­del­se­full mil­stol­pe för de som har ut­veck­lat kon­cep­tet de se­nas­te 30 åren: Rush, Styx, Qu­e­ens­rÿche, Iron Mai­den, Ma­ril­li­on, Ma­rilyn Man­son, Fe­ar Facto­ry och (mot sitt ne­kan­de) Ra­di­o­he­ad. Det finns webb­plat­ser med in­gå­en­de ana­ly­ser av Ge­ne­sis tex­ter där fler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.