Ut­gi­ven 1988 pro­du­cent Mar­tin Birch

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

fram­trä­dan­de på Do­ning­ton-fes­ti­va­len den som­ma­ren mar­ke­ra­de slu­tet på Adri­an Smit­hs förs­ta se­jour med ban­det.

I ef­ter­hand är det svårt att se hur Iron Mai­den skul­le kun­na ha ut­veck­lat sin stil mer än de gjor­de på Se­venth Son. Lå­tar­na s, The Clair­voyant och Can I Play With Mad­ness är bland de bäs­ta lå­tar som Mai­den nå­gon­sin har spe­lat in och vis­sa and­ra på ski­van lig­ger in­te långt ef­ter.

Ef­ter Se­venth Son sa­de Adri­an Smith ad­jö och in träd­de hans er­sät­ta­re Ja­nick Gers, vil­ket oå­ter­kal­le­li­gen för­änd­ra­de Iron Mai­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.