94 ANGEL

ÅR: 1999–2004

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Buf­fys vam­pyr­pojk­vän flyt­ta­de till L.A. för att få sin egen se­rie. Angel var tänkt att han­te­ra li­te vux­na­re te­man och blev snabbt näs­tan li­ka bra som sys­ter­se­ri­en. Angel kun­de all­tid choc­ke­ra och ta li­vet av roll­ka­rak­tä­rer, och ha­de bland an­nat en av de mest dra­ma­tis­ka upp­säg­ning­ar som vi­sats på tv. Men det var in­tri­ger­na runt den (bok­stav­ligt ta­lat) de­mo­nis­ka ad­vo­kat­fir­man Wol­fram & Hart som fång­a­de vår fan­ta­si all­ra mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.