90 FUTURAMA

ÅR: 1999–2013

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - JF

Simp­sons är kanske Matt Gro­e­nings mäs­ter­verk, men Futurama är hans of­ta för­bi­sed­da stor­verk. Den ani­me­ra­de sci-fi-ko­me­din om en piz­za­kil­le som fry­ses ned och vak­nar upp år 3000 tog upp en del kom­plexa idéer, men all­tid på smar­ta och hy­ste­riskt ro­li­ga sätt. Och det bäs­ta av allt var att den kun­de va­ra för­kros­san­de sorg­lig. Om du inte grät i slu­tet av ”Ju­ras­sic Bark” har du ing­en själ.

”Inga and­ra se­ri­er un­der se­na­re tid har haft li­ka många över­ras­kan­de vänd­ning­ar.”

97 Lost

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.