88 THE FALL

ÅR: 2013–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Po­lis­kom­mis­sa­rie Stel­la Gib­son skic­kas till Bel­fast-po­li­sen för att un­der­sö­ka fal­let med en ung kvin­nas död. Men mör­da­ren är fort­fa­ran­de ak­tiv … Ut­märk­ta pre­sta­tio­ner av Gil­li­an An­der­son och, Ja­mie Dor­nan, som se­dan spe­la­de Christi­an Grey i 50 Sha­des of Grey, är ett av de två fun­da­ment se­ri­en är upp­byggd på. Det and­ra är ett ovan­ligt kon­cen­tre­rat fo­kus på myc­ket mi­nu­ti­öst po­lis­ar­be­te samt var­dags­li­vet för Dor­nans obe­hag­ligt nor­ma­la mör­dar­ka­rak­tär. Gri­pan­de, kom­plex och of­ta ohygg­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.