82 THE EXPANSE

ÅR: 2015–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Män­ni­sko­ra­sen har rest ut i rymden och ko­lo­ni­se­rat di­ver­se pla­ne­ter i sol­sy­ste­met. Me­dan spän­ning­en ökar mel­lan Mars och jor­den le­der de­tek­tiv Jo­sep­hus Mil­ler en ut­red­ning på en kon­spi­ra­tion som kan ho­ta fre­den mel­lan värl­dar­na. Se fram­för dig Star Trek med en no­ir-twist. Det kan ta ett par av­snitt in­nan du fast­nar, men snart är du på kro­ken och kom­mer inte loss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.