81 THE AMERICANS

ÅR: 2013–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den har va­rit nä­ra att dras in ett par gång­er men The Americans är en av de bäst be­va­ra­de hem­lig­he­ter­na från ame­ri­kansk tv. Den föl­jer två Kgb-spi­o­ner i USA på 80-ta­let, är li­ka spän­nan­de som Bre­a­king Bad och (näs­tan) li­ka kom­plex som The Wi­re. ”Eli­za­beth” och ”Philip” (egent­li­gen Na­dezh­da och Mi­scha) gör vid­ri­ga sa­ker, men de­ras mot­sva­rig­he­ter i FBI är ex­akt li­ka tvi­vel­ak­ti­ga. I sme­ten sit­ter Ali­son Wrights tra­gis­ka, hjärt­skä­ran­de Mart­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.