80 WALLANDER

ÅR: 2005–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

Den­na hög­kva­li­ta­ti­va svens­ka dec­kar­se­rie är ba­se­rad på Hen­ning Man­kells ka­rak­tä­rer och föl­jer bril­jan­ta Kris­ter Hen­riks­son i hu­vud­rol­len som den däm­pa­de men in­tel­li­gen­ta Wallander. Mys­te­ri­er­na är of­ta rug­gi­ga, mör­ka och in­ten­sivt spän­nan­de. Fil­mer­na i se­ri­en är ny­skriv­na, för­u­tom

In­nan fros­ten som är ba­se­rad på ro­ma­nen med sam­ma namn. Hen­ning Man­kell har va­rit med­för­fat­ta­re till fle­ra av fil­mer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.