75 COMMUNITY

ÅR: 2009–2015

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - JF

Dan Har­mons här­ligt nör­di­ga si­tu­a­tions­ko­me­di om stu­den­ter på värl­dens mest dys­funk­tio­nel­la så kal­la­de community col­lege över­lev­de att hälf­ten av skå­de­spe­lar­na läm­na­de se­ri­en, att ska­pa­ren spar­ka­des (till­fäl­ligt) samt att den drogs in. Men bril­jan­sen ski­ner ige­nom. Det är en se­rie som bubb­lar över av otro­li­ga idéer, un­der­ba­ra ka­rak­tä­rer och någ­ra av de grym­mas­te skämt som nå­gon­sin kom­mer att vi­sas. Och ing­en se­rie gör hög­kon­cep­tu­el­la epi­so­der bätt­re (ett ord: paint­ball).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.