65 RED RIDING

ÅR: 2009

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Även om den på ytan hand­lar om jak­ten på se­ri­e­mör­da­ren ”The York Shi­re Rip­per” skild­rar den­na tv-film­stri­lo­gi en halv­fik­tiv histo­ria om po­liskor­rup­tion mel­lan ti­digt 70-tal och ti­digt 80-tal. Med en im­po­ne­ran­de rad skå­de­spe­la­re, in­klu­si­ve Da­vid Mor­ris­sey, Pad­dy Con­si­di­ne, Ed­die Marsan, Pe­ter Mul­lan, Re­bec­ca Hall och Andrew Gar­fi­eld, är det­ta en ska­kan­de be­rät­tel­se om en mörk tid i brit­tisk po­lishi­sto­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.