63 TRIST HERR MI­NIS­TER

ÅR: 2005–2012

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - RE

Ar­man­do Ian­nuc­ci ska­pa­de en mo­dern va­ri­ant av Ja­visst, herr mi­nis­ter för 2000-ta­let med en syr­lig blick på brit­tisk politik (som se­na­re in­spi­re­ra­de till en film, In The Loop, och den ame­ri­kans­ka se­ri­en Veep). När makt­ba­lan­sen för­flyt­tas från of­fent­li­ga tjäns­te­män till ano­ny­ma råd­gi­va­re får vi en fars ska­pad av po­li­ti­kers odug­lig­het. Hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren (och se­na­re en

Ti­me Lord) Pe­ter Ca­pal­di spe­lar Mal­colm Tuc­ker, re­ge­ring­ens ta­les­per­son som gjor­de svä­ran­det till en konst­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.