60 THE WALKING DEAD

ÅR: 2010–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

”Zom­bie-histo­ri­en som ald­rig tar slut!” Det var ska­pa­ren Ro­bert Kirk­mans ur­sprung­li­ga idé till sin ab­surt po­pu­lä­ra se­ri­e­tid­ning. Den an­pas­sa­des se­dan till en tv-se­rie som blev en enorm suc­cé och led­de till en spi­noff. Utö­ver skräck, lem­läst­ning­ar och zom­bi­er tar den en lång och nog­grann titt på mänsk­lig­he­ten. Vad hän­der med ci­vi­li­se­ra­de män­ni­skor som bor så länge i en fi­ent­lig värld? und­rar den. Re­sul­ta­ten är säl­lan vack­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.