41 OZ

ÅR: 1997–2003

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Vi får föl­ja en grupp män som är in­låsta i ett ex­pe­ri­men­tellt högsä­ker­hets­fäng­el­se där de­ras liv veck­las in i varand­ras när de sit­ter av sin tid. Den mör­kas­te och grym­mas­te tv-se­ri­en från de se­nas­te tre de­cen­ni­er­na är ock­så en av de mest emo­tio­nellt är­li­ga. Fan­tas­tis­ka skå­de­spe­la­re som Chris Me­lo­ni och Har­rold Per­ri­neau gör kar­riär­de­fi­ni­e­ra­de rol­ler i en histo­ria som når sha­kespe­ars­ka ni­vå­er av skräck och grym­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.