45 BROT­TET

ÅR: 2007–2012

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

En ung kvin­na mör­das och un­der­sök­ning­en får kon­se­kven­ser för al­la som be­rörs. Brot­tet är en kom­plex se­rie som led­de till två upp­föl­ja­re och en ame­ri­kansk om­ar­bet­ning. Den ba­na­de ock­så väg för ”skan­di­na­visk no­ir” som tv-gen­re. Se­ri­en ha­de ett stramt tem­po, och So­fie Grå­bøl som kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Sa­rah Lund var histo­ri­ens mag­net och var­sam­ma hjär­ta. Plus – hen­nes trö­jor blev le­gen­da­ris­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.