32 SOUTH PARK

ÅR: 1997–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den är äck­lig, stö­tan­de och pri­mi­tivt ani­me­rad – är det där­för vi fort­sät­ter att äls­ka South Park? I en värld av kon­ser­va­tiv tv är det skönt att föl­ja med på de des­sa evi­ga skol­barns rapp­käf­ta­de även­tyr. Vis­sa på­står att se­ri­en är barns­lig och dum – och det är den of­ta – men det finns en un­der­lig­gan­de an­stän­dig­het som ser till att se­ri­en in­ne­hål­ler mer än ba­ra svä­rord och un­der bäl­tet-skämt. Även om de ock­så är ro­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.