28 TRUE DE­TECTI­VE

ÅR: 2014–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Japp, det­ta är än­nu en ame­ri­kansk dec­ka­re om en död flic­ka och ri­tu­al­mord. Men

True De­tecti­ve stack ut di­rekt ge­nom sin upp­se­en­de­väc­kan­de roll­be­sätt­ning med Matt­hew Mc­co­naug­hey och Woody Har­rel­son. Bakom ku­lis­ser­na led­de den kon­se­kven­ta an­vänd­ning­en av sam­ma ma­nus­för­fat­ta­re (Nic Piz­zo­lat­to) och re­gis­sör (Ca­ry Fu­ku­na­ga) till att var­je av­snitt fick en fin kon­ti­nu­i­tet. En stjärnspäc­kad and­ra sä­song i an­to­lo­gi­se­ri­en lev­de inte upp till för­vänt­ninga,rna men vi sät­ter hop­pet till den ofrån­kom­li­ga tred­je sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.