14 ARRESTED DEVELOPMENT

ÅR: 2003–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Arrested Development är kanske den ko­me­di un­der de se­nas­te 20 åren som är högst äls­kad men med lägst an­tal tit­ta­re. Den sat­te sök­lju­set på den ab­surt dys­funk­tio­nel­la Bluth-fa­mil­jen. I centrum hit­tar vi Michael (Ja­son Ba­te­man), den en­da sun­da fi­gu­ren i en fa­milj med för­fär­li­ga knas­bol­lar. Den va­ra­de i tre sä­song­er men hit­ta­de ald­rig nå­gon stör­re publik, trots att den hyl­la­des av kri­ti­ker­na. En för­se­nad Net­flix-fi­nan­si­e­rad fjär­de sä­song dök upp 2013, och en fem­te om­gång är på väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.