1 SOPRANOS

ÅR: 1999–2007

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Med ett fram­stå­en­de ma­nus­ar­be­te och en skräm­man­de men ny­an­se­rad roll­pre­sta­tion av Ja­mes Gan­dol­fi­ni sat­te Sopranos till­ba­ka HBO på kar­tan och ba­na­de väg för en våg av in­tel­li­gen­ta stor­bud­get­se­ri­er som inte ser ut att för­svin­na i förs­ta ta­get. Se­ri­en är ett maf­fi­adra­ma om ”fa­milj” och var of­ta choc­ke­ran­de, men den kon­cen­tre­ra­de sig all­tid på de plå­ga­de roll­ka­rak­tä­rer­na sna­ra­re än att vält­ra sig i bil­li­ga spän­nings­trick el­ler spe­ku­la­tivt våld. Över ett de­cen­ni­um ef­ter det be­röm­da kon­tro­ver­si­el­la slu­tet är se­ri­e­ska­pa­ren Da­vid Cha­se orubb­lig var­je gång folk ber ho­nom om att åter­upp­ta histo­ri­en. Och det bor­de han va­ra – vad mer be­hö­ver sä­gas?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.