Skott­loss­ning på Lex­torps­sko­lan:

Ttela - - Nyheter -

Nå­gon sköt ge­nom en föns­terru­ta till vakt­mäs­tar­lo­ka­len på sko­lan. Ku­lan gick ge­nom dub­bel­gla­set, en ply­wood­ski­va och in i en gips­vägg. En elev på sko­lan hit­ta­de ock­så en tom­hyl­sa på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.