Fak­ta: Så på­ver­kas bus­s­tra­fi­ken

Ttela - - Nyheter -

Un­der hel­gen kör in­te vis­sa buss­lin­jer på Syl­te med an­led­ning av tors­dags­kväl­lens våld­sam­he­ter. Håll­plat­ser­na Syl­te cent­rum, Myr­tu­ve­vä­gen och Hum­lan kom­mer in­te att tra­fi­ke­ras mel­lan fre­dag– sön­dag. Det gäl­ler buss­lin­jer­na 24, 93, 423 och 630 mel­lan kloc­kan 20.00-04.00. När­mas­te håll­plat­ser blir istäl­let mos­kén och Brun­na­li­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.