Skyd­da di­na ägo­de­lar med Brottspor­ta­len.

Ttela - - Ny­he­ter -

Många av oss har nå­gon gång bli­vit av med en kär ägo­del och hop­pet om att få till­ba­ka den är of­ta li­ten. Du kan själv ef­ter­ly­sa di­na stul­na och bort­tap­pa­de ägo­de­lar di­rekt i re­al­tid hos oss. Ef­ter­lys­ning pub­li­ce­ras på Brottspor­ta­lens hem­si­da, det är en unik match­nings-sajt som mat­char stul­na sa­ker mot upp­hit­ta­de sa­ker. Brottspor­ta­len er­bju­der ett eget vir­tu­ellt kas­sa­skåp, där du kan läg­ga in bil­der, kvit­ton och and­ra vik­ti­ga hand­ling­ar om di­na ägo­de­lar. Är otu­ren fram­me kan du en­kelt ef­ter­ly­sa och lät­ta­re åter­få di­na stul­na ägo­de­lar. Ord pris 998 kr. Ditt pris 599 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.