8,5 PRO­CENT

Ttela - - Ekonomi -

lig­ger den rys­ka styr­rän­tan på se­dan lan­dets central­bank sänkt rän­tan med 0,5 pro­cen­ten­he­ter. Ban­ken flag­gar för fler sänk­ning­ar fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.