Oxo är vas­sast på att ska­la po­ta­tis

Ttela - - Konsument -

TEST: Det är stora skill­na­der på po­ta­tis­ska­la­re. Det vi­sa­de sig i Ica-ku­ri­rens test av tio va­ri­an­ter. Bäst i test blev Oxo. Ett en­da mi­nus för pri­set, 129 kro­nor, an­nars: ”vass, skär myc­ket tunt, li­te spill, in­åt­vänd grodd­bort­ta­ga­re och re­jält hand­tag”. Ikea (Vär­de­full 365+) fick sam­ma be­tyg och ka­te­go­ri­se­ra­des som pris­värd, 29 kro­nor.

I testet fanns tio bot­ten­napp med lägs­ta be­tyg: WMF, som var all­ra sämst, till­sam­mans med Es­sen­ti­al/fis­kars och West­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.