Li­ten sum­ma gav myc­ket i lap­top­test

Ttela - - Konsument -

TEST: Max 7 000 kro­nor, fick den bär­ba­ra da­torn kos­ta i PC för al­las test. Fem lap­tops från fem oli­ka till­ver­ka­re tes­ta­des, och bäst re­sul­tat fick Acer Swift 3. Da­torn över­ras­ka­de med hög kva­li­tet på bild och ljud och en bra bat­te­ri­tid.

Ut­veck­ling­en av tun­na och lät­ta da­to­rer som kos­tar mel­lan 5 000 och 10 000 kro­nor har gått fort fram­åt un­der de se­nas­te åren, kon­sta­te­rar tes­tar­na. Den som kö­per en dy­ra­re da­tor be­ta­lar fram­för allt för snyg­ga­re de­sign och mind­re vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.