I ha­ve enough guilt to start my own re­li­gi­on

Ttela - - Kultur & Nöje -

Maria Q Bri­sing stäl­ler ut i An­nex­et, lo­ka­len bred­vid konst­hal­len. Ut­ställ­ning­en be­står i en teck­nings­in­stal­la­tion och ett öp­pet pa­nel­sam­tal, som hålls den 16 sep­tem­ber, där Maria ut­fors­kar kons­tens roll i det se­ku­lä­ra sam­häl­let och hur per­so­ner med oli­ka livs­å­skåd­ning­ar kan mö­tas. Ut­ställ­ning­en är en del av GIBCA Ex­ten­ded 2017 som sam­lar det re­gi­o­na­la konst­li­vet i Väst­ra Gö­ta­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.