Can re­li­gi­on bring pe­a­ce?

Ttela - - Kultur & Nöje -

Gur­je­et Singh stäl­ler ut i X-gal­le­ri­et, som är en del in­ne i konst­hal­len. Ge­nom må­le­ri för­sö­ker han be­sva­ra frå­gan om vi verk­li­gen be­hö­ver re­li­gi­on för få fred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.