En gri­pen ef­ter miss­han­del

Ttela - - Nyheter -

TROLL­HÄT­TAN: En per­son greps un­der fre­dags­mor­go­nen miss­tänkt för miss­han­del i Troll­hät­tan.

Vid ni­o­ti­den un­der fre­dags­mor­go­nen lar­ma­des po­li­sen till Slåt­ter­vä­gen i Troll­hät­tan. En man upp­gav att han bli­vit miss­hand­lad och döds­ho­tad av tre gär­nings­per­so­nen som se­dan flytt i en per­son­bil. Tack va­re sig­na­le­ment från den misshandlade kun­de en per­son gri­pas av po­li­sen. Man­nen ska ha fått ta emot slag i hu­vu­det av två gär­nings­per­so­nen och en tred­je ska ha ho­tat ho­nom till li­vet.

– Vi vet än­nu in­te upp­rin­nel­sen till hän­del­sen men vi har en gri­pen i nu­lä­get, sä­ger To­bi­as Land på Troll­hät­te­po­li­sen.

Huruvi­da mål­sä­ga­ren och gär­nings­per­so­ner­na kän­ner varand­ra se­dan in­nan är än­nu oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.