Fak­ta: Ny vd

Ttela - - Nyheter -

Namn: Jo­a­kim An­ders­son

Ål­der: 49 år

Fa­milj: Fru och två barn

In­tres­sen: Sport och som­mar­stu­gan

Bor: Troll­hät­tan

Kom­mer från: Brå­lan­da

Ak­tu­ell som: Ny vd för Ae­rospa­ce Engi­ne Sys­tems, med när­ma­re 5 000 an­ställ­da samt he­la verk­sam­he­ten i Troll­hät­tan, GKN Ae­rospa­ce Swe­den med 2 000 an­ställ­da, från den 1 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.