Mot­de­mon­stra­tio­ner och ma­ni­fes­ta­tio­ner

Ttela - - Nyheter -

En upp­sjö mot­de­mon­stra­tio­ner och ma­ni­fes­ta­tio­ner pla­ne­ras i sam­band med lör­da­gens na­zist­de­mon­stra­tion. * Manifestation för öp­pen­het och de­mo­kra­ti När: 17.15-18.00 Var: Gustav Adolfs torg Vär­dar: S, M, MP, V, L och KD i Gö­te­borg. * Ord för mot­stånd och med­mänsk­lig­het (för­fat­ta­re lä­ser an­ti­na­zis­tis­ka tex­ter)

När: 09.45-11.30

Var: Dom­kyr­kan

Vär­dar: Fle­ra oli­ka för­fat­ta­re, bland annat Mat­ti­as Gar­dell, Li­sa Bjur­vald och Maria Sve­land * Clow­ner mot na­zis­ter GBG När: Var: Värd: * Kär­leks­ma­ni­fes­ta­tion 30/9 När: Var:

Värd:

(en­ligt Fa­ce­book den i sär­klass störs­ta de­mon­stra­tio­nen. Näs­tan 10 000 har mar­ke­rat att de kom­mer del­ta.)

När: 11.00-13.00

Var: He­den

Värd: Gö­te­borgs an­ti­fa­scis­tis­ka front * Stop­pa na­zis­ter­na 30 sep­tem­ber När: Var: Värd: * Sång­ma­ni­fes­ta­tion 30/9 När: Var: Värd: * * Lo­ve GBG - En mini­festi­val för al­las li­ka vär­de När: Var: Vär­dar: * Mu­sik för fred och kär­lek När: Var: Vär­dar:

* Mot­stånd & mu­sik När: Var: Värd:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.