Pas­siv can­na­bis­rök­ning in­te brotts­ligt

Ttela - - Sverige -

BORÅS: Pas­siv can­na­bis­rök­ning är in­te straff­bart, en­ligt Borås tings­rätt.

I vå­ras stop­pa­de po­li­sen en bil­fö­ra­re som vi­sa­de sig ha THC i blo­det, ett av de verk­sam­ma äm­ne­na i can­na­bis. Men man­nen be­dy­ra­de att han in­te rökt själv och häv­da­de att han fått i sig rök då han var på fest i en då­ligt ven­ti­le­rad lo­kal, rap­por­te­rar P4 Sju­hä­rad.

Och jo, så kan det nog ha va­rit, re­so­ne­rar tings­rät­ten som fri­ar man­nen från ringa nar­ko­ti­kabrott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.